Wednesday, November 4, 2009

Penggal Persekolahan Tahun 2010

KENYATAAN AKHBAR
MENGENAI PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2010

Oleh
Y.BHG. TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM,
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Setelah mendapat persetujuan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia telah memutuskan bahawa Penggal Persekolahan bagi sesi persekolahan tahun 2010 akan bermula pada 3 Januari 2010 dan tamat pada 18 November 2010 bagi sekolah-sekolah Kumpulan A, manakala sekolah-sekolah Kumpulan B akan bermula pada 4 Januari 2010 dan tamat pada 19 November 2010.

Jumlah hari persekolahan termasuk cuti am adalah sebanyak 210 hari manakala jumlah cuti penggal adalah 78 hari. Jumlah hari persekolahan sebanyak 210 hari itu memberi ruang kepada semua sekolah untuk menikmati 4 hari Cuti Peristiwa dengan sepenuhnya. Keseimbangan minggu persekolahan dan cuti bagi Penggal 1 dan Penggal 2 adalah seperti berikut:

KUMPULAN A
Sekolah-Sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu

HARI PERSEKOLAHAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

HARI PERSEKOLAHAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

03.01.2010

hingga

11.03.2010

12.03.2010

hingga

20.03.2010

21.03.2010

hingga

03.06.2010

04.06.2010

hingga

19.06.2010

50 Hari

9 Hari

55 Hari

16 Hari

HARI PERSEKOLAHAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

HARI PERSEKOLAHAN

CUTI AKHIR

TAHUN

20.06.2010

hingga

02.09.2010

03.09.2010

hingga

11.09.2010

12.09.2010

hingga

18.11.2010

19.11.2010

hingga

01.01.2011

55 Hari

9 Hari

50 Hari

44 Hari


KUMPULAN B
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang,Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor,Pahang,Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah,Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.

HARI PERSEKOLAHAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

HARI PERSEKOLAHAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

04.01.2010

hingga

14.03.2010

13.03.2010

hingga

21.03.2010

22.03.2010

hingga

04.06.2010

05.06.2010

hingga

20.06.2010

50 Hari

9 Hari

55 Hari

16 Hari


HARI PERSEKOLAHAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

HARI PERSEKOLAHAN

CUTI AKHIR

TAHUN

21.06.2010

hingga

03.09.2010

04.09.2010

hingga

12.09.2010

13.09.2010

hingga

19.11.2010

20.11.2010

hingga

02.01.2011

55 Hari

9 Hari

50 Hari

44 Hari


Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78 hari

No comments:

Post a Comment