Wednesday, November 4, 2009

JQAF AMBILAN JAN 2010

SMS kepada calon yang berjaya dipanggil temu duga. (11 November 2009 )

Semakan nama calon berjaya temu duga. (Permohonan yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Penyataan Hasrat yang dicetak melalui internet) (12 November 2009 )

Temuduga KPLI-SR Ambilan Januari 2010 (Sila bawa bersama Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Penyataan Hasrat yang dicetak melalui internet) (16 November 2009 )

Semakan tawaran calon berjaya ke Institusi Pendidikan Guru IPG (Calon boleh mencetak surat tawaran sementara melalui internet. Surat Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG) (8 Januari 2010 )

Pendaftaran calon di Intitusi Pendidikan Guru IPG (calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di Institusi Pendidikan Guru (18 Januari 2010 )

P/S : TERTAKLUK KEPADA PINDAAN TERKINI KPM

No comments:

Post a Comment