Monday, January 3, 2011

Pendidikan Khas

 

Pengenalan

Perkhidmatan kepada kanak-kanak kurang upaya adalah tanggungjawab tiga Kementerian, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan Wan ita, Keluarga dan Masyarakat dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pendidikan bagi kanak-kanak tersebut dikendalikan oleh dua Kementerian iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah:

 • cacat fizikal teruk,
 • rencatan akal sederhana dan teruk,
 • pelbagai kecacatan dan
 • kecacatan yang tidak membolehkan kanak-kanak tersebut belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan perkhidmatan pendidikan untuk murid berkeperluan khas yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran dan pembelajaran, dan murid pemulihan khas.

KATEGORI :-

Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran (BP) di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut:
 • Sindrom Down
 • Autisme ringan
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Terencat akal minimum, dan
 • Bermasalah pembelajaran spesifik (contoh: Disleksia).
Pendidikan yang diberi menekankan kepada perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek supaya murid-murid ini boleh mendapat pendidikan ke peringkat yang tertinggi bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari.

PROGRAM :-

Program yang dijalankan berlandaskan kepada dasar-dasar berikut:
 • Akta Pendidikan 1996, Bab 8.
 • Akta Pendidikan (Pindaan) 2002.
 • Peraturan -Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997.
 • Keputusan Jawatankuasa Dasar, Kementerian Pelajaran Malaysia [Jawatankuasa Perancang Pendidikan (JPP), Mesyuarat Pengurusan Kementerian Pelajaran Malaysia, Jawatankuasa Kurikulum Pusat (JKP) dan Mesyuarat Pengurusan Jabatan Pendidikan Khas].
 • Deklarasi Antarabangsa:
 • United Nations' World Programme of Action Concerning Disabled Persons (1983).
 • The World's Declaration on Education for All (1990).
 • The United Nations' Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Person With Disablilities (1993).
 • The Framework for Action on Special Needs Education (Salamanca Statement) 1994.
 • Biwako Millennium Framework for Action Towards an Inclusive Barrier-Free and Rights-Based Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific (2002).

No comments:

Post a Comment