Saturday, January 8, 2011

KONSEP PROGRAM j-QAF DI PENDIDIKAN KHAS

Program j-QAF di Pendidikan Khas adalah satu usaha memperkasakan Pendidikan Islam ( PI ) di Pendidikan Khas untuk murid-murid berkeperluan khas Bermasalah Pembelajaran.Melalui program ini,penekanan khusus dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran menggunakan Modul Kaedah Iqra’ dan pengajaran dan pembelajaran Fardhu Ain menggunakan Modul Amali Solat yang dilaksanakan disekolah rendah.

Modul-modul ini telah diubahsuai mengikut tahap penguasaan dan keupayaan murid berkeperluan khas.Tenaga guru yang khusus digunakan untuk pemulihan,bimbingan,kemahiran,pengukuhan,                pengayaan dan penghayatan murid.Perlaksanaannya menggunakan peruntukan jadual waktu sedia ada dan penambahan waktu dikelas Pendidikan Islam di Pendidikan Khas.

PERLAKSANAAN PROGRAM j-QAF DI PENDIDIKAN KHAS

Program Pendidikan Khas Integrasi telah dilaksanakan secara berperingkat mulai 2008 sehingga 2014 dengan unjuran perlaksanaannya seperti dinyatakan dalam jadual 1. 

Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Bil. Guru j-QAF di Pend. Khas
30
41
230
369
501
613
700

PERLAKSANAAN PROGRAM j-QAF DI PENDIDIKAN KHAS
          
Sasaran bagi program ini ialah murid-murid boleh menguasai bacaan dan perlakuan di Program  Pendidikan Khas Integrasi.Mulai tahun 2008,murid yang dipilih sedang mengikuti program tersebut di 30 buah sekolah( 90 buah kelas dengan bilangan murid seramai 540 orang ) diseluruh semenanjung Malaysia.

Bagi murid yang tidak terpilih akan meneruskan pembelajaran Pendidikan Islam yang sedia ada di Pendidikan Khas.Pada tahun 2009 pula, jumlah ini bertambah kepada 41 buah sekolah ( dianggarkan 800 orang murid ) berkeperluan Khas Bermasalah Pembelajaran diseluruh semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan.

No comments:

Post a Comment