Friday, July 23, 2010

Kaedah Baru Lantik GuruSuruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) sudah menjalankan urusan temu duga kepada pelatih yang mengikuti kursus pra perkhidmatan di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) sebelum mereka menamatkan pengajian

Sehubungan itu, selepas mereka berjaya dalam kursus berkenaan, mereka akan dilantik sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41 tanpa perlu dilantik sebagai Guru Sandaran Terlatih (GST) tertakluk kepada perakuan Suruhanjaya


Kaedah ini mula dilaksanakan pada Disember 2009 dan akan dilaksanakan sepenuhnya kepada semua pelatih daripada IPGM dan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) secara berperingkat.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
Kementerian Pelajaran
Berita Harian Online: 23 Julai 2010

No comments:

Post a Comment